سخن تازه ی عاشقانه

love is when you find yourself and spend every wishes on him

سخن تازه ی عاشقانه

love is when you find yourself and spend every wishes on him

ژنتیک و بیماری

یکی از نظریات در مورد بیماریهای ارثی گریه و ناراحتی برای عزیز از دست رفته است که ناراحتی بیش از حد باعث گرفتاری مرده در زمین و عدم ادامه  مسیر می شود زمین جایگاه رفت و آمد زندگان و مردگانند ولی طبیعی است که این دو به طور طبیعی ارتباطی با هم ندارند اما در صورت ارتباط بیش از حد و حلول حتی نسبی باعث بروز صفات شخصیتی رفتاری و حتی بیماری فرد مرده که به آن دلیل از بین رفته است می شود این نظریه به راحتی به روش آمارگیری قابل حل است  البته در نظریات پیشرفته تر فقط بحث مرگ مطرح نیست و توارث نیز همین طور بلکه محبت و بیماری همسان می شوند یعنی رابطه اینکه فردی بیمار می شود و احتمال این بیماری و یا شدت بیماری در افراد وابسته به آنها بحث می شود مورد فوق علل الخصوص بیشتر در موارد تخیله انرژیکی و روابط انگلی قابلیت جستجو دارد

 

اوتیس

در این بیماری فرد بین دنیای درون و بیرون دنیای درون یعنی در عمل سطح مرضیه را زندگی می کند ولی نمی فهمد این افراد به شدت با هوش اند اما توانایی آنها در درک راضیه دچار مشکل است تا آنجا که مادر ذهنی را بر مادر حقیقی ترجیح می دهند

نکته قابل تامل در مبانی فلسفی تعریف لذت وهمی و عقلی است که به این موضوع مربوط است

بیش فعالی

در بیش فعالی فرد در سطح راضیه کاملا فعال است و از نظر طبع فردی در طبع مورد نظر دچار قلیان است خیلی هم شدید این افراد دنبال راهکار بروز خویش اند ورود ایشان به عرصه های بروز خویش از جمله شعر نوشتن نقاشی داستان خواندن و معرفی کردن دنیای درون به آنها خیلی اهمیت دارد امام مهمتر از همه داشتن حس مهربانی به آنها و نشان دادن حس توجه بر اساس حس پدر و مادر بودن است دوستی با آنها برای نفوذ خیلی مهم است.

نکته خاص درمان امروزی برای بیماری ها جالب است مثلا در خودکشی درست است که یک اورژانس تلقی می شود اما راهکار درمانی در کل فقط دادن داروهای شل کننده و خواب آور و سپس وصل برق به مغز برای پاک کردن حافظه و خاطرات است یعنی به نوعی جهت دادن فکری و کنترل فکری و یا جواب دادن فلسفی به موانع در زندگی و همچنین تغییر دادن سبک زندگی در غرب به طور کلی به عنوان راه حل اساسی مطرح نمی شوند مثلا فقط فرد را باید به زندگی خوشبین کرد همین .که خب درست نیست وگرنه فرد گرفتار نمی شد یعنی اصلاح سبک زندگی غربی ملاک نیست نکته جالب در خودکشی که هیچگاه غرب نتوانسته حل کند این است که چرا میزان زاد و ولد در جوامع دارای رفاه بیشتر کمتر از جوامع دارای رفاه کمتر است و دیگر عدم تناسب خودکشی با جنگ و بدبختی است و اینکه انسان در قرآن ذکر شده انسان در صورت فقط حس بی نیاز شدن طغیان می کند بدیهی است که یک انسان جهان بین که دنیای درون را قبول نمی کند و فقط رسیدن به مسایل دنیوی را مد نظر قرار می دهد با اشباع خویش طغیان نمی تواند کند و به دنیای خویش هم نمی رسد در اثبات وجود بهشت و جهنم دو اصل نفس و روح خدایی انسان و پذیرش واقعیت کامل انسان و خود توحید مطرح است در نگاه دنیوی همگی نادیده گرفته می شوند به همین سادگی خب راه حل درمان نیز سرکوب این افکار قلمداد می شود بدیهی است خیلی از دلایل به طور قطع همین سوالات بدون جواب در غرب است .فراموش نکنید همین غربی های به ظاهر خوشحال بیشترین مصرف کننده داروهای خواب آور و افسردگی هستند مثلا در اسلام مرده شوری شغل مستحب است نه به خاطر دیدن خود مرده بلکه به خاطر توجه به بحث اخروی اما در علم روانشناسی امروزی دقیقا برعکسش مطرح است


افسردگی پس از زایمان

این بیماری دقیقا یک بیماری مختص انسان نیست بلکه در شامپازه نیز قابل مشاهده است که در آن به قتل رساندن فرزند عمل می شود پس این بیماری یک بیماری با زمینه روحانی است و بر اساس فتنه بودن فرزند است در حقیقت انسان به دنبال طارق است اما فرزند یا بچه آزمایش است در اینجا ما تفکیک روحانی فرزند تازه به دنیا آمده از مادر را داریم.

بیماری بیدار خوابی

دو بیماری در مورد خواب وجود دارد که هردو منشا و درمان بیشتر روانپزشکی دارند یکی عدم توانایی در خواب و دیگری خوابهای طولانی مدت که تا بیست و چهار ساعت در شبانه روز می کشد و دوره های سه هفته یا بیشتر دارد که فرد توانایی فهم زمان بیداری و خواب را نیز از دست می دهد و این باعث می شود حتی نیازهای اولیه مثل خوراک و دستشویی خود را با اشکال رفع کنند و حتی در ادامه روند بیماری بمیرند بیماری نادر است و شاید در جهان کلا هزار نفر بیمار باشند از بعد روانشناسی و تفاوت آن با خواب بیدار مورد نظر ما و یا احیانا شباهت بین این دو و حتی ارایه راهکار درمانی قابل بحث است

مدثر

در کل سوره اشاره به جنبش و فعالیت اشاره دارد.

شرح

گشادی سینه و دادن امید

 

 • امیر حسین سوری

افسردگی

امیر حسین سوری | | ۰ نظر

 

 

افسردگی

افسردگی زمانی رخ می دهد که اندیشه فرد با جهان موجود تطابق ندارد و این عدم تطابق نیز دلیل اصلی اش عدم فعالیت در جهت رسیدن به خواسته ها ی حقیقی بر مبنای واقعیت پذیرفته شد در فرد ایجاد می شود این افراد میل به خواب علل الخصوص خواب بیدار بیشتری دارند چرا که در حقیقت وجودی خویش رها می شوند تنها و اصلی ترین روش این است که فرد به دنبال رسیدن به رویاهای خویش تلاش کند و منبع اصلی یعنی خداوند را پیدا کند گفتیم مهمترین کار تلاش است افسردگی در بازیگرانی که نقش خود به بهترین حالت انجام می دهند و خود را در نقش به نوعی غرق می کنند و بازیگران تاتر خیلی بیشتر است

 

 

 

 • امیر حسین سوری

مطالب زیبا

امیر حسین سوری | | ۱ نظر

۱ ‏) ﺍﺯ ﺯﺷﺖ ﺭﻭﯾﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:

ﺁﻧﺮﻭﺯ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻝ ﭘﺨﺶ ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ ﮐﺠﺎ ﺑﻮﺩﯼ ؟

ﮔﻔﺖ : ﺩﺭ ﺻﻒ ﮐﻤﺎﻝ

.

۲ ‏) ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﻤﯿﺰﻧﺪ ﻋﻠﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻟﺒﺎﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮﺩ

ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻦ

.

۳ ‏)ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺣﻞ ﺷﻮﺩ ، ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﺳﺖ !

.

۴ ‏) ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻓﯿﻖ ﭘﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺵ ، ﭼﻮﻥ ﻫﯿﭻ ﺭﯾﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﻔﺸﺸﺎﻥ

ﻧﯿﺴﺖ !!

.

۵ ‏) ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﻘﺮ ، ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺤﺒﺖ ﺭﺍ ﮔﺪﺍﯾﯽ ﻣﮑﻦ

ﻭ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺛﺮﻭﺕ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﻧﮑﻦ !

.

۶ ‏) ﻫﺮ ﮐﺲ ﺳﺎﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻫﺮ ﺳﺎﺯﯼ ﻧﺮﻗﺼﯿﺪ

.

۷ ‏) ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﮐﻮﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ

ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻨﮓ ﺭﯾﺰﻩ ﻫﺎ ﮐﺮﺩ

.

۸ ‏)ﺷﺠﺎﻋﺖ ﯾﻌﻨﯽ : ﺑﺘﺮﺱ ، ﺑﻠﺮﺯ ، ﻭﻟﯽ ﯾﮏ ﻗﺪﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭ

.

۹ ‏) ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪﯼ ﺑﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮐﺮﺩﻩ ، ﺗﺎ ﺧﻮﺩﺕ

ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﺧﻮﺩﺵ

.

۱۰ ‏) ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ :

ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ . ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ

ﻣﯿﺨﻨﺪﯼ ...

 • امیر حسین سوری

با تمام توان

امیر حسین سوری | | ۲ نظر

گنجشکی با عجله و تمام توان به آتش نزدیک می شد و برمی گشت !

پرسیدند : چه می کنی ؟

پاسخ داد : در این نزدیکی چشمه آبی هست و من مرتب نوک خود را پر از آب می کنم و آن را روی آتش می ریزم !

گفتند : حجم آتش در مقایسه با آبی که تو می آوری بسیار زیاد است ! و این آب فایده ای ندارد !

گفت : شاید نتوانم آتش را خاموش کنم ، اما آن هنگام که خداوند می پرسد : زمانی که دوستت در آتش می سوخت تو چه کردی ؟

پاسخ میدم : هر آنچه از من بر می آمد !

 • امیر حسین سوری

سلام علیکم,

وصیه‌های چهارده‌گانه شیخ نخودکی


 

1- آنکه نمازهای یومیه خویش را در اول وقت آن‌ها به جای آوری.


 

2- آنکه در انجام حوائج مردم، هر قدر که می‌توانی بکوشی و هرگز میندیش که فلان کار بزرگ از من ساخته نیست،‌ زیرا اگر بنده خدا در راه حق گامی بردارد، خداوند نیز او را یاری خواهد فرمود.


 

3- آنکه سادات را بسیار گرامی و محترم شماری و هرچه داری، ‌در راه ایشان خرج و صرف کنی و از فقر در این کار پروا نکنی، اگر تهیدست گشتی، دیگر تو را وظیفه‌ای نیست.


 

4- از تهجد و نماز شب غفلت مکن و تقوا و پرهیز پیشه خود ساز.


 

5- به آن مقدار تحصیل کن که از قید تقلید وا رهی.


 

6- بدان ‌که انجام امور مکروه، موجب تنزل مقام بنده خدا می‌شود و به عکس، اتیان مستحبات، مرتبه او را ترقی می‌بخشد.


 

7- بدان ‌که در راه حق و سلوک این طریق، اگر به جایی رسیده‌ام، به برکت بیداری شب‌ها و مراقبت در امور مستحب و ترک مکروهات بوده است، ولی اصل و روح همه این اعمال، خدمت به رسول‌اکرم(ص) است.


 

8- عمده نظر در دو مطلب است: یکی غذای حلال، دوم توجه در نماز و اصلاح آن، اگر این دو درست باشد، باقی درست است. عمده هم حقیر، اصلاح قلب است و ذکر «یا حی و یا قیوم» سحرگاه برای همین است.


 

9- بین‌الطلوعین را به چهار قسمت تقسیم کنید: یکی اذکار و تسبیح، دیگر ادعیه، سوم قرائت قرآن و بالاخره فکری در اعمال روز گذشته. اگر موفق به طاعتی بوده‌اید، شکری کنید و اگر خدای نکرده ابتلا به معصیتی یافته‌اید، استغفار کنید.


 

10- دیگر آنکه هر روز صدقه دهید، ولو به وجه مختصر. شب‌ها قدری در بی‌اعتباری دنیا و انقلاب آن فکر کنید و ملاحظه کنید که دنیا با اهل دنیا چگونه سلوک می‌کند.


 

11- در مورد ذکر، در آغاز چند صلوات فرستاده و دل را حاضر کنید و بعد مشغول ذکر شوید.


 

12-برای توفیق تهجد و گشایش در کار؛ هر صبح از تلاوت قرآن مجید مخصوصاً یس غفلت نکن.


 

13- حرارتی که بر اثر مصاحبت با مردان بد و شرور در مزاج آدمی پدید می‌آید، جز به‌ وسیله سردی و برودت مصاحبت با نیکان و مردم صالح زایل نمی‌شود.


 

14- بزرگان خیلی بر احتراز از مجالست با منکران تأکید دارند و گفته‌اند ضرری که یک وسوسه به وجود می‌آورد، در طول سال‌های دراز ممکن نیست بتوان آن را رفع کرد.


 

شیخ حسنعلی نخودکی دو ماه قبل از رحلتش، اطرافیان و فرزندش را از روز مرگش آگاه کرد و حتی یک بار قبل از تاریخ فوت، روح بلندش از بدن خارج شد، اما با توسل به امام علی بن موسی الرضا(ع)، برای انجام برخی وصایا دوباره حیات ظاهر یافت.

 • امیر حسین سوری

توصیه و وصایای نیکو

امیر حسین سوری | | ۰ نظر

📜سلام علیکم

 ١۵ توصیه حاج میرزا اسماعیل دولابی را برای زندگی مومنانه:


١. هر وقت در زندگی‌ات گیری پیش آمد و راه بندان شد، بدان خدا کرده است؛ زود برو با او خلوت کن و بگو با من چه کار داشتی که راهم را بستی؟ هر کس گرفتار است، در واقع گرفته ی یار است.

 

٢. زیارتت، نمازت، ذکرت و عبادتت را تا زیارت بعد، نماز بعد، ذکر بعد و عبادت بعد حفظ کن؛ کار بد، حرف بد، دعوا و جدال و… نکن و آن را سالم به بعدی برسان. اگر این کار را بکنی، دائمی می شود؛ دائم در زیارت و نماز و ذکر و عبادت خواهی بود.

 

٣. اگر غلام خانه‌زادی پس از سال ها بر سر سفره صاحب خود نشستن و خوردن، روزی غصه دار شود و بگوید فردا من چه بخورم؟ این توهین به صاحبش است و با این غصه خوردن صاحبش را اذیت می کند. بعد از عمری روزی خدا را خوردن، جا ندارد برای روزی فردایمان غصه دار و نگران باشیم.

 

۴. گذشته که گذشت و نیست، آینده هم که نیامده و نیست. غصه ها مال گذشته و آینده است. حالا که گذشته و آینده نیست، پس چه غصه ای؟ تنها حال موجود است که آن هم نه غصه دارد و نه قصه.

 

۵. موت را که بپذیری، همه ی غم و غصه ها می رود و بی اثر می شود. وقتی با حضرت عزرائیل رفیق شوی، غصه هایت کم می شود. آمادگی موت خوب است، نه زود مردن. بعد از این آمادگی، عمر دنیا بسیار پرارزش خواهد بود. ذکر موت، دنیا را در نظر کوچک می کند و آخرت را بزرگ. حضرت امیر علیه السلام فرمود:یک ساعت دنیا را به همه ی آخرت نمی دهم. آمادگی باید داشت، نه عجله برای مردن.

 

 

۶. اگر دقّت کنید، فشار قبر و امثال آن در همین دنیاقابل مشاهده است؛ مثل بداخلاق که خود و دیگران را در فشار می گذارد.

 

٧. تربت، دفع بلا می‌کند و همه ی تب ها و طوفان ها و زلزله ها با یک سر سوزن از آن آرام می شود. مؤمن سرانجام تربت می‌شود. اگر یک مؤمن در شهری بخوابد، خداوند بلا را از آن شهر دور می‌کند.

 

٨. هر وقت غصه دار شدید، برای خودتان و برای همه مؤمنین و مؤمنات از زنده ها و مرده ها و آنهایی که بعدا خواهند آمد، استغفار کنید. غصه‌دار که می‌شوید، گویا بدنتان چین می‌خورد و استغفار که می‌کنید، این چین ها باز می شود.

 

٩. تا می گویم شما آدم خوبی هستید، شما می گویید خوبی از خودتان است و خودتان خوبید. خدا هم همین طور است. تا به خدا می گویید خدایا تو غفّاری، تو ستّاری، تو رحمانی و…خدا می فرماید خودت غفّاری، خودت ستّاری، خودت رحمانی و… . کار محبت همین است.

 

١٠. با تکرار کردن کارهای خوب، عادت حاصل می شود. بعد عادت به عبادت منجر می شود. عبادت هم معرفت ایجاد می کند. بعد ملکات فاضله در فرد به وجود می آید و نهایتا به ولایت منجر می شود.

 

١١. خدا عبادت وعده ی بعد را نخواسته است؛ ولی ما روزی سال های بعد را هم می خواهیم، در حالی که معلوم نیست تا یک وعده ی بعد زنده باشیم.

 

١٢. لبت را کنترل کن. ولو به تو سخت می گذرد، گله و شکوه نکن و از خدا خوبی بگو. حتّی به دروغ از خدا تعریف کن و این کار را ادامه بده تا کم کم بر تو معلوم شود که به راست ی خدا خوب خدایی است و آن وقت هم که به خیال خودت به دروغ از خدا تعریف می کردی، فی الواقع راست می گفتی و خدا خوب خدایی بود. 

١٣. ازهر چیز تعریف کردند، بگو مال خداست و کار خداست. نکند خدا را بپوشانی و آنرا به خودت یا به دیگران نسبت بدهی که ظلمی بزرگ تر از این نیست. اگر این نکته را رعایت کنی، از وادی امن سر در می آوری. هر وقت خواستی از کسی یا چیزی تعریف کنی، از ربت تعریف کن. بیا و از این تاریخ تصمیم بگیر حرفی نزنی مگر از او. هر زیبایی و خوبی که دیدی رب و پروردگارت را یاد کن، همانطور که امیرالمؤمنین علیه السلام در دعای دهه‌ی اول ذیحجه می فرماید: به عدد همه چیزهای عالم لا اله الا الله

 

١۴. دل های مؤمنین که به هم وصل می‌شود، آب کُر است. وقتی به علــی علیه السّلام متّصل شد، به دریا وصل اااا است...شخصِ تنها ، آب قلیل است و در تماس با نجاست نجس می شود ، ولی آب کُر نه تنها نجس نمی شود ، بلکه متنجس را هم پاک می کند."

 

١۵. هر چه غیر خداست را از دل بیرون کن. در "الا"، تشدید را محکم ادا کن، تا اگر چیزی باقی مانده، از ریشه کنده شود و وجودت پاک شود. آن گاه "الله"را بگو همه ی دلت را تصرف کند.


📲 اشتراک این پیام صدقه جاریه است... • امیر حسین سوری

۱۷ حدیث حیاتی راجع به پدر و مادر 

🍀 پیامبر اکرم ص : 

کسی که دوست دارد عمرش طولانی و روزیش زیاد شود، نسبت‏ به پدر و مادرش نیکی کند و صله رحم بجای آورد


•••••••••••••••••••••••••••••••••


🍀 پیامبر اکرم ص :

دو چیز را خداوند در این جهان کیفر مى ‏دهد تعدى و ناسپاسی پدر و مادر 


•••••••••••••••••••••••••••••••• 


🍀 پیامبر اکرم ص :

به فرزندی که عاق (والدین) شده گفته می شود: هر کاری می خواهی انجام بده که من تو را نمی آمرزم.


••••••••••••••••••••••••••••••••


🍀 امام هادی ع :

نارضایتی پدر و مادر ، کم توانی را به دنبال دارد و آدمی را به ذلت می کشاند.


••••••••••••••••••••••••••••••••


🍀 پیامبر اکرم ص :

نگاه محبت‏ آمیز فرزند به پدر و مادرش عبادت است 


••••••••••••••••••••••••••••••••


🍀 پیامبر اکرم ص:

نسبت‏ به پدر و مادر نیکوکار باش تا پاداش تو بهشت‏ باشد ولی اگر عاق آنها شوی جهنمی خواهی شد


••••••••••••••••••••••••••••••••


🍀 امام صادق ع :

هر که به پدر و مادر خود - اگر چه به وی ستم کرده باشند - با نگاه غضب آلود بنگرد خداوند نمازش را نمی پذیرد. 


•••••••••••••••••••••••••••••••••


🍀 امام علی ع :

کسی که پدرو مادر خویش را غمگین سازد عاق والدین شده است.


•••••••••••••••••••••••••••••••

 

🍀 امام هادی

آزردن و نافرمانى [پدر و مادر]، ندارى مى ‏آورد و به خوارى مى ‏کشاند.


••••••••••••••••••••••••••••••••


🍀 امام هادی ع

 نافرمانی (فرزند از پدر و مادر) مصیبت مصیبت نادیدگان است.


••••••••••••••••••••••••••••••••


🍀 امام صادق ع


اگر دوست دارى که خداوند عمرت را زیاد کند، پدر و مادرت را شاد کن.


 ••••••••••••••••••••••••••••••••


🍀 پیامبر اکرم ص :


بنده‏ ای که مطیع پدر و مادر و پروردگارش باشد،

روز قیامت در بالاترین جایگاه است.


••••••••••••••••••••••••••••••••


🍀 امام علی ع


به احترام پدر و معلمت از جای برخیز هرچند فرمان روا باشی.


••••••••••••••••••••••••••••••••


🍀پیامبر اکرم :


آنکه پدر و مادرش را خشنود کند،

خدا را خشنود کرده

و کسی که پدر و مادر خود را به خشم آورد،

خدا را به خشم آورده است.


•••••••••••••••••••••••••••••••


🍀 پیامبر اکرم :


به پدرانتان نیکی کنید تا فرزندانتان به شما نیکی کنند،

از زنان مردم چشم‏ پوشی کنید تا دیگران نسبت‏ به زنهای شما چشم‏ پوشی کنند.


••••••••••••••••••••••••••••••••


🍀 امام کاظم (ع) :

مردی از پیامبر خدا (ص) سؤال کرد: حق پدر بر فرزند چیست؟

حضرت فرمود:


1 - او را با نام صدا نکند 

2 - در راه رفتن از او جلو نیفتند. 

3 - قبل از او ننشیند. 

4 - کاری انجام ندهد که مردم پدرش را فحش بدهند. 


••••••••••••••••••••••••••••••••


 🍀 امام باقر :

در سه چیز خداوند متعال به احدی اجازه ترک آنها را نداده است:


 1- ادای امانت‏ به مرد نیکوکار و فاسق

 2.وفای به عهد و پیمان نسبت‏ به نیکوکار و فاسق

 3- نیکی به پدر و مادر، نیکو کار باشند یا فاسق و لاابالی 


🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

 • امیر حسین سوری

آینده

امیر حسین سوری | | ۱ نظر

آینده از آن کسانی است

که به زیبا بودن رویاهای خود

ایمان دارند.


 • امیر حسین سوری

گل نیلوفر

امیر حسین سوری | | ۱ نظر


می دانید چرا نیلوفر در مرداب گل می دهد؟

برای اینکه به همه ثابت کند در بدترین شرایط هم می توان خوب بود....

می شود زیبا بود.....

می شود شاد بود.

 • امیر حسین سوری

قدرت

امیر حسین سوری | | ۱ نظر


تنها یک نیرو است که قدرت واقعی دارد؛

و آن نیروی محبت است.

آدمی که عشق می ورزد؛

دنبال قدرت نمی رود،

او خود صاحب قدرت است...!

 • امیر حسین سوری

در شناخت نفس

امیر حسین سوری | | ۱ نظر


بدان که کلید معرفت خدای،عزوجل،معرفت نفس خویش است،و برای این گفته اند:»من عرف نفسه فقد عرف ربه«... در جمله هیچ چیز به تو از تو نزدیکتر نیست

 • امیر حسین سوری


سایه جنگ سرد و امید به رنسانس علمی:

ماهیت جنگ،از دیدگاه اخلاقی امری مذموم و ناپسند است.اما جنگها در طول تاریخ فواید بسیاری داشته اند و می توان گفت که دانش و فناوری در این بین بیشتر از همه از جنگ منتفع شده اند.پس از انقلاب صنعتی و به خصوص در قرن بیستم این امر مشهودتر است سیاستمداران اروپایی و آمریکایی با سرریزکردن بودجه ها به بخشهای پژوهشی و مخصوصا دانشگاه ها،هیچ وقت ضرر نکرند.مثال های زیادی در طول تاریخ می توان زد که روشنگر این امر است.مثلا علوم هوافضا بدون شک مدیون جنگ جهانی دوم و پس از آن جنگ سرد است.دستاوردهای نازی ها در تکمیل موتور جت در موشک وی دو و پس از آن رقابت پروفسور فون بروان در جبهه ی غرب و مهندس کورولوف در جبهه ی شرق،هرچند که کاملا جنبه نظامی داشت اما نتایجش سفر انسان به ماه و آغاز عصر فضا و پیشرفتهای بی نظیری چه در جنبه های نظری و چه در جنبه های عملی شد.همچنین سرخوردگی آمریکایی ها از سفر روسها به فضا بود که باعث ضد آمریکاییها سراغ سرمایه گذاری علمی در این بخش بروند.از یک طرف کیهان شناسی ای که بعد از ارایه نسبیت عام توسط انیشتین در سال 1916 دچار یک رکود و خمیدگی شده بود،جان تازه ای گرفت و این امر منجر به دستاوردهایی در این حوزه به خصوص در دهه 1970 و 1980 شد که در تاریخ علم بی نظیر است یکی دیگر از حوزه های دانش که به شدت مدیون جنگ است علوم محاسباتی و کامپیوتر ها هستند.آلن تورینگ،پدر این شاخهعلم هم در دوره جنگ دوم جهانی،نخستین کامپیوتر لامپی را برای افشای رمزهای ارتباطات آلمانیها در انگلستان ابداع کرد.پس از آن بازهم رقابت قدرتها و عملیاتهای جاسوسی و ضد جاسوسی بود که باعث پیشرفت همزمان چندشاخه مربوط به علوم و مهندسی کامپیوتر مثل نرم افزار،سخت افزار،رباتیک و غیره شد.مثالهایی از این دست فراوانند.فیزیک و مهندسی لیزر،پلاسما،انرژی هسته ای،میکروبیولوژی و ژنتیک شاخه هایی از این دانش هستند که به طور مستقیم و غیره مستقیم پیشرفتهای عظیم شان در دهه های اخیر را مدیون نیازهای جنگی قدرتمندان هستند.پس از پایان جنگ سرد در 1987 و پیمان دوستی دو ابرقدرت،تقریبا تهدید پر رنگی بالای سرجامعه جهانی نبوده است جالب اینجاست که از همان زمان است که هیچ انقلاب پر رنگی در نظریه پردازی علمی دیده نمی شود.شاهد این امر نقل قول معروف فیزیک دان بزرگ،استیون واینبرگ است که در جایی گفته که از سال 1986 (که مدل استاندارد ذرات بنیادی با تدوین نظریه کیو سی دی تکمیل شد)تقریبا هیچ کار علمی دیگری در دنیا انجام نشده است.البته واضح است که منظور واینبرگ از این حرف،در نظریه پردازی و علم محض است.در شاخه های کاربردی،در ده سال اخیر پیشرفتهاب عظیمی رخ داده،که پررنگ ترین آنها در نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی بوده است،اما باز نکته اینجاست که بسیاری از این پیشرفتها مدیون نظریه هایی هستند که در اواسط قرن پیش و زیر سایه جنگ سرد تدوین شده اند.

با آغاز هزاره سوم،اتفاقات عجیبی در دنیا افتاد که به شدت همه شیون زندگی بشری و همین طور علم را تحت تاثیر قرار داده است.اتفاقاتی که پس از حمله القاعده به برجهای تجارت جهانی و سپس ایده عجیب نومحافظه کاران حاکم بر ایالات متحده یعنی راه اندازی برنامه جنگ برای صلح در دنیا رخ داد،بیش از هرچیزی بر روند سیاستگذاری های علمی در چند سال اخیر تاثیر گذاشته است.شیوه عملیات تروریست ها که اصولا جنگ نامنظم است،نشان می دهد که باید ماشین جنگی برای عملیات های نامنظم به شدت آماده شود.عدم توانایی ارتش آمریکا در پیداکردن محل بن لادن و به خصوص تلفات سنگین برای فتح غارهای توره بوره نشان داد که فناوریهایی که در جنگ با ارتش های منظم عراق و یوگوسلاوی موفق عمل کردند،در نبردهای نامنظم ناتوان هستند و هرچقدر هم که از اسلحه های سنگینی مثل،بمبهای خوشه ای و ناپالم و اورانیوم ضعیف شده استفاده شود،بازهم برای تحلیل حرکت دشمن در نبرد نامنظم نیاز به فناوریهای پیشرفته تری حس می شود.پیروزی شگفت انگیز حزب الله در جنگ 33 روزه اخیر و عدم کارآمدی ماشین جنگی پیشرفته رژیم صهیونیستی هم تایید دیگری بر این امر است.به نظر می رسد که همانطور که ماشینهای محاسبه لامپی در جنگ دوم جهانی و کامپیوتر ها و ابزارهای محاسبه خطی و دیجیتال در جنگ سرد یکی از تاثیرگذارترین ابزارهای نظامی بوده اند،در نبردهای قرن بیست و یکم هم باید به سراغ ابزارهای محاسبه غیرخطی رفت.بدون شک اختصاص بودجه برای ساخت ابزارهای کاربردی در این زمینه،پیش از هرچیز نیازمند کار نظری عظیمی است که از عهده نهادهای آکادمیک برمی آید.با توجه به این امر و طبق گفته های بالا،بعید به نظر نمی رسد که در آینده نزدیک،شاهد پیشرفتهای عظیمی در محاسبات غیر خطی باشیم؛رنسانس هایی نظیر مکانیک کوآنتومی در آستانه جنگ دوم جهانی که ماحصل جنگی اش،بمب اتمی بود و یا علوم هوافضا که در بالا به آن اشاره شد.این پیشرفتهای نظری،ما به ازای کاربردی هم دارند.نظریه هایی شبیه گیم تیوریدر ریاضیات کاربردی و اقتصاد یا علوم شناختی و شبکه های عصبی و به خصوص هوش مصنوعی و همین طور کامپیوترهای کوانتومی شاید با وجود این تهدیدهایی که بالای سر صلح و امنیت جهانی وجود دارد،بتواند پیشرفتهای عظیمی بکنند.

هرچند که شاید کاربرد اولیه این پیشرفتها در عملیات جنگی باشد اما بدون شک پس از آن وارد زندگی بشری می شوند و می توانند خیلی از مشکلات پیش روی بشر را برطرف کنند.استخراج انرژی هسته ای یا مهندسی ژنتیک،بهترین مثال از این دست هستند.

در اجلاس جی هشت که این روزها اخبارش به گوش می رسد،بازهم بحث جنگ سرد داغ شده است.استقرار سپر موشکی ناتو در جمهوری چک برای دفاع از اروپا از تهدید موشکی ایران،سخنرانی کوبنده پوتین علیه این اقدام آمریکا و گفتن اینکه ایران صلا تهدید موشکی برای اروپا نیست و تهدید روسیه به هدف گیری اروپای غربی توسط موشکهای روسی و سپس سخنرانی بوش در پراگ علیه روند دموکراسی در روسیه،جهان را در آستانه اجلاس سران هشت کشور صنعتی دنیا به زیر سایه جنگ سرد برده است.تیتر روزنامه های اروپا و آمریکا در چند روز اخیر،گویای همین امر است.هرچند در ابتدای این بحث گفتیم که ماهیت جنگ،از دیدگاه اخلاقی امری مذموم و ناپسند است،اما همین فضای دهشت انگیز شاید باعث پیشرفتهای عظیم علمی شود که به قول واینبرگ، از 1986 تا حالا متوقف شده است.جنگ،اگر نابودکننده نباشد،سازنده است.

 • امیر حسین سوری

موفقیت

امیر حسین سوری | | ۱ نظر


موفقیت

قوانین جهانی موفقیت

قانون انتظار:با اعتماد به نفس،انتظار وقوع چیزی را داشته باشید.در جهان پیرامونمان،امکان وقوع پیدا می کنند.شما همیشه هماهنگ با انتظارتان عمل می کنید و انتظارتان در رفتار و طرز برخورد اطرافیانتان تاثیر می گذارد.

علت و معلول:هر چیز به سببی رخ می دهد.برای هر علتی،معلولی هست؛و برای هر معلولی،علت یا علت های بخصوصی وجود دارد.چه از آنها اطلاع داشته باشید،چه نداشته باشید.در زندگی،هر کاری که بخواهید می توانید انجام دهید،به شرط آنکه1-تصمیم بگیرید که چه می خواهید2-همان کاری را بکنید که افراد موفق در این راه انجام داده اند.

قانون ذهنی:همه علت و معلولها ذهنی اند.افکار شما تبدیل به واقعیت می شوند.افکار شما آفریننده اند.شما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره آن بیشتر فکر می کنید.همیشه درباره چیزهایی فکر که آن را می خواهید و از فکر کردن درباره چیزهایی که خواستار آن نیستید بپرهیزید.

قانون عینیت یافتن ذهن:دنیای پیرامون شما تجلی فیزیکی دنیای درون شماست کار اصلی در شما در زندگی این است که زندگی مورد علاقه خود را درون خود خلق کنید.زندگی آرمانی خود را با تمام جزئیات آن مجسم کنید و این تصویر ذهنی را تا زمانی که در دنیای پیرامون شما تحقق کند حفظ کنید.

قانون باور:هر چیزی را که بائر داشته باشید،برایتان به واقعیت بدل می شود.شما آنچه را می بینید باور نمی کنید،بلکه آن چیزی را می بینید که بیشتر به عنوان باور انتخاب کرده اید پس باید:1-باورهای محدود کننده ای را که مانع موفقیت شمایند شناسایی کنید2-در مرحله بعد،باورهای محدود کننده را از بین ببرید.

قانون فعالیت ذهن  ناخودآگاه:ذهن ناخودآگاه شما سبب می شود که همه گفتارها و کارهایتان مطابق با الگویی انجام پذیرد که با تصویر ذهنی و باورهای زیربنایی شما هماهنگ است.ناخودآگاه شما بسته به اینکه چگونه آن را برنامه ریزی کنید.شما را به پیش می برد و یا از پیشرفت باز دارد.

قانون ارزشها:نحوه عملکرد شما همیشه با ارزشها و اعتقادات زیربنایی شما هماهنگ است.آنچه براستی ارزشهای شما را بیان می کند ادعاهای شما نیست،بلکه گفته ها و عمل و انتخابهای شما بویژه در هنگام ناراحتی و عصبانیت است.

قانون انگیزه:هرچه می گویید یا انجام می دهید از تمایلات درونی و خواسته و غریزه شما سرچشمه می گیرد.این کار ممکن است بصورت ناخودآگاه یا ناخودآگاه انجام شود.

پس رمز موفقیت دو چیز است:

1-تعیین هدفهاو برنامه ریزی برای آنها2-مشخص کردن انگیزه ها

قنون رابطه مستقیم:زندگی بیرون شما بازتاب زندگی درونی شماست.بین طرز فکر و احساسات درونی شما از طرفی و عملکرد و تجارب بیرونی شما از طرف دیگر رابطه مستقیم وجود دارد.روابط اجتماعی و وضعیت جسمانی و شرایط مالی و موفقیت اجتماعی شما بازتاب دنیای درونی شماست.

عوامل موفقیت در تحصیل و زندگی

1-هدف و انگیزه

2-خودپنداری مثبت و گرایش مثبت

3-شناخت نقاط ضعف و جبران آنها

4-برنامه ریزی

5-استفاده از فرصت ها

6-روش مطالعه عمیق درسی

7-اصول مطالعه و فراگیری بهتر

8-تمرکز حواسی

9-روش استفاده بهتر از کلاس

10-پشتکار و تلاش

11-تسلط و خویشتنداری

12-اصول پیروزی در امتحانات

 

در یک کلام هدف انگیزه اراده

دهگانه موفقیت:

1-شناخت2-توکل بر خدا3-هدف4-برنامه ریزی5-تعهد6-اعتماد به نفس7-تمرکز8-شکست9-اضطراب10-شکرگزاری

علم و ایمان

 

هدف انگیزه اراده

 

و اما مهمترین مورد  کل ارض کربلا کل یوم عاشورا

 • امیر حسین سوری

زندگی سر جنگ ندارد

امیر حسین سوری | | ۱ نظر


-آیا فرصت و اقبال در موفقیت دخیل است؟

«هیلر ویلمن»می گوید:طالع و اقبال با گنجینه های خود به استقبال کسانی می روند که با اعتماد به نفس و جرات بسیار در جستجوی حق خویش اند(در واقع کسانی که می گویند شانس همانهایی اند که خودشان نتوانسه اند و می خواهند با کم ارزش کردن موفقیت دیگران با انکار واقعیت فاصله خود با فرد مورد نظر را کم رنگ نشان دهند افراد موفق به دنبال حق بوده اند آنها در واقع به حق خویش ایمان داشته اند آنها به شانس و اقبال اعتقادی نداشته اند بلکه از فرصتها به درستی استفاده کرده اند)فرصت و اقبال به معنای استفاده بجا از فرصتهای  پیش آمده است.اگر چشم بینا و گوش شنوا نداشته  باشیم و از هوش و ذکاوت نیروی تصمیم گیری خود  استفاده نکنیم،چگونه می توانیم اقبال را در آغوش بکشیم،باید همواره جویای فرصت باشیم و با فراست و تیزبینی به فرصتهایی که زندگی در اختیار ما می گذارد،پر و بال دهیم.«شانس»به معنای توانایی درک موقعیتها و انتخاب بهترینهاست.کسانی که معتقدند زندگی در مسیر مخالف خواسته ها و آرزوهایش حرکت می کند،در اشتباه هستند.زندگی با کسی سر جنگ و نزاع ندارد.تصادف ناگوار اگرچه در زمان رسیدن به هدف وقفه ایجاد می کند،اما هرگز به نفس هدف،خللی وارد نمی کند.

«نیچه»فیلسوف و اندشمند بزرگ،این مطلب را به زیبایی بیان کرده است:دنیا نه مخالف با انسان و نه موافق با او،بلکه بی طرف است.نکته دیگر این است که:خواستن،توانستن است.یک ضرب المثل می گوید:خواستن نه به معنای میل داشتن،آرزو کردن و امیدواربودن،بلکه به معنای عمل کردن است.برای موفقیت در زندگی،باید با همه وجود و به گونه ای خلاق در جستجوی آرزوی قلبی خویش بپیماییم و  تمام قوای ذهنی خود را بر هدفمان متمرکز کنیم و باید برای غلبه بر مشکلات خود را آماده کنیم.همیشه این را بدانید که اگر بخواهید و عمل کنید،به همه چیز دست خواهید یافت و همه را بدست می آورید.در زندگی،فعل خواستن را همراه با خواستن را چند بار صرف کنید.

 • امیر حسین سوری

مثبت بیاندیشیم

امیر حسین سوری | | ۰ نظر


مثبت بیاندیشیم!

اطلاعاتی بیشتر درباره ی مغز انسان و اهمیت خودپنداری مثبت

خودپنداری و تصویری که ما از خود در ذهن مجسم می کنیم راهنمای اصلی عملکرد ما در زندگی است.اگر این تصویر را تغییر دهیم شخصیت و طرز رفتار ما نغییر خواهد کرد.دکتر ماکسول مالتز جراح پلاستیک معروف و نویسنده ی کتاب روانشناسی تصویر ذهنی می گوید«مهمترین کشف روانشناسی در قرن اخیر،کشف خودپنداری و اهمیت آن بود.»

مغز ما درست مانند یک کامپیوتر است.شما از ورودی هر کامپیوترهرچه را که وارد کنید باید انتظار داشته باشید که خروجی شما تشکیل شده باشد از همان اطلاعات ورودی.پس اگر ما اندیشه های منفی را وارد مغز خود بکنیم مغز آنها را مانند یک دستور می پذیرد.این که شما به این نتیجه برسید که ناتوان و شکست خورده اید مغز شما این را مانند یک فرمان و دستور تلقی کرده و به تمامی اعضای بدن شما از غدد گرفته تا دستگاه گردش خون و تنفس و سیستم حرکتی فرمان می دهد کخ خود را با فرمان شکست تطبیق داده و مطابق آن عمل کنند و این شما را را وارد یک حلقه ی معیوب می کند که نتایجی دایما بدتر و بدتر برایتان حاصل می کند.در حالی که پیروز مندان با دادن فرمان پیروزی،تمامیت وجود خود را به سمت پیروزی نشانه می روند.امروزه ثابت شده که تفکر ما مستقیما بر سیستم بدن ما موثر است یعنی به محض آنکه ما فکر منفی و ذهنیت بدی داشته باشیم عملکرد غدد درون ریز بدن و همین طور دیگر ارگانها از این ذهنیت تبعیت می کنند و با اختلال در عملکرد طبیعی هورمونها و مواد ضد استرس و هیجان در بدن،ما به افسردگی و احساس منفی شدیدی دچار می شویم و در این سیر به جسم خود نیز ضربه می زنیم.

شاید بتوان گفت که کامپیوتر یا رایانه عبارت از سطح نیمه هشیار ذهن است که دستگاه کنترل خودکار بدن ما است و اعمالی مانند کنترل تنفس،ضربان قلب و جمع کردن اطلاعات در بانک حافظه را بر عهده دارد.بیلیون ها اطلاعاتی که به بانک حافظه رایانه داده می شود همانجا  نگهداری می شود و هیچ کدام نمی توانند از این حافظه پاک شوند و این را دو جراح به نامهای دکتر پن فیلد و دکتر روبرت در موسسه بررسی بیماریهای عصبی در مونترال نیز ثابت کردند.آنها نشان دادند که با تحریک سلولهای مغز، صحنه های گذشته با همان شدت و با همان صداها،رنگ ها و بو ها در بیماران مجددا زنده می شود.در هر لحظه از زندگی،ما برنامه ای به رایانه ی خود می دهیم که به نفع یا ضرر ما انجام دهد.رایانه تنها وظایفی را که کا برایش تعیین کرده ایم به خوبی انجام می دهد و تنها کار او،پیروی از دستورات ماست.

دانشمندان اتفاق نظر دارند که سیستم عصبی انسان نمی تواند فرق بین یک رویداد واقعی و تخیلی را به طور روشن و با ذکر اختلافات جزیی آنها بیان کند.پس بسیاری از تصمیمات روزمره ی ما نه بر اساس حقایق و واقعیات بلکه بر اساس اطلاعاتی گرفته می شود که رایانه ی ما آنها را به عنوان اطلاعات حقیقی به ما تحویل می دهد در حالی که بسیاری از این اطلاعات توهمی بیش نبوده و تنها تفاسیری غلط از حقایق هستند و در نتیجه منجر به تصمیم گیری غلط از حقایق می شوند.

Ras یا سیستم فعال کننده مشبک(reticular activating system)

این سیستم تشکیلات تورینه ای است به اندازه یک چهارم سیب در مغز انسان که وظیفه ی آن پالایش و گزینش اطلاعات بخصوصی از میان اطلاعاتی است که به ما می رسد.مثلا اگر شما یک ماشین جاگوار قدیمی بخرید،پس از آن وقتی به خیابان می روید،در حالی که شاید قبلا هفته به هفته ماشینی از این نوع نمی دیدید حال دائما ماشینهایی از نوع ماشین خود می بینید.گویی جاگوارها در سطح شهر بیشتر شده اند.در صورتی که چنین نیست.تنها سیستم ras شما ماشینهای جاگوار را از میان انبوه ماشینهای دیگر برمی گزیند و به رایانه شما وارد می کند.وظیفه ras نیز همین انتخاب و گزینش اطلاعات است از میان محیط و نتایج عملکردهای شما،با توجه به آنچه شما می خواهید.

مثلا اگر تصمیم گرفته باشید که فکر کنید همه چیز در دنیا خراب است و یا شما آدم بدشانسی هستید،ras مشغول جمع آوری شواهدی مبتنی بر بدشانسی شما از محیط می شود و سپس آنها را در اختیار رایانه ی ذهن شما قرار می دهد تا آن هم به روش خود به شما ثابت کند که حق با شما است و واقعا بدشانس هستید.در حالی پیروزمندان به ras وظیفه ی متفاوتی واگذار می کنند.ras آنها شواهدی مبتنی بر هوشمندی،توانمندی،موفقیت و قدرت آنها را از محیط بر می گزیند تا به آنها ثابت کند که پیروزند.

پس می بینید این که شما احساس پیروزی یا شکست کنید به طور کامل در دست خود شماست و تنها به چگونگی برنامه ریزی رایانه ذهن توسط خودتان و تصمیم هایی دارد که با توجه به اطلاعات رایانه ی خود می گیرید.پس شما هم می توانید به پیروزمندان بپیوندید فقط کافیست که بخواهید.

نتایج عملی

انسانهای موفق خودپنداری خود را کنترل کرده و اطلاعات رایانه ی خود را همان طور که می خواهند تغییر می دهند.

آنها دنیای خود را وسعت می بخشند و می دانند که اضطراب،خصومت،غم و اندوه عوامل منفی هستند و تخریب کننده تصورات خلاق و سازنده می باشند.آنها می دانند که رایانه ی آنها فرقی میان من حقیقی و آن کسی را که من می خواهم قایل نیست.دانشمندان دریافته اند وقتی که ما خود را لبریز از خودپنداری مثبت و تفکر مثبت می سازیم ماده ای در مغز ساخته می شود به نام اندروفین که توسط جریان خون به تمامی بدن منتقل می شود و احساسی از وجد و شادی وصف ناشدنی در ما پدید می آورد.پیروزمندان پیوسته با نشاط،پر انرژی و سرزنده اند زیرا با داشتن تفکرات مثبت پیوسته مسرور از ترشح مداوم اندروفین در سیستم حیاتی خود هستند.پس اجازه ندهیم تحت هیچ عنوان تفکرات منفی و شکست به ذهن ما راه یابد!

در این روزها مبادا به توهمات منفی اجازه دهید که رایانه ی شما را آلوده سازد.شاید یادآوری این نکته لازم باشد که هنوز هم جامعه بهترین پاداش خود را به بهترینهای خود هدیه می دهد،و این بهترین ها نوابغی هستند که نبوغ آنها استعداد فراوانی است که در تلاش کردن و پشتکار از خود بروز می دهند.این عبارت را که گفته یکی از انسانهی موفق قرن ماست از خاطر نبریم که روزی گفته بود:

«از تحصیلات،کاری در جهان ساخته نیست زیرا دنیا پر از انسانهای تحصیلکرده ولی شکست خورده و ناامید است.از استعداد هم کاری در جهان ساخته نیست زیرا انسانهای با استعداد فراوانی وجود دارند که مایوس و شکست خورده اند.ختی از نبوغ هم کایر ساخته نیست زیرا اصطلاح «نابغه ی آس و پاس»تقریبا به شکل یک ضرب المثل در آمده است.تنها چیزی که کیفیت حقیقی زندگی انسانها را مشخص می سازد همانا مفهوم طلایی پشتکار است.»

در  پایان نیز اگر شما حتی تا این لحظه تلاشی شایسته برای دستیابی به هدف خویش صورت نداده اید این پیام ما به شماست که هیچ گاه دیر نیست زیرا«هر جا که اراده ای هست راهی هم هست.»

 

 • امیر حسین سوری