سخن تازه ی عاشقانه

love is when you find yourself and spend every wishes on him

سخن تازه ی عاشقانه

love is when you find yourself and spend every wishes on him

۱۵۲ مطلب با موضوع «مقالات مهم و جداگانه :: موارد مهم قابل بحث نویسنده» ثبت شده است

دروغ

امیر حسین سوری | | ۰ نظر
اگر از من بپرسن دروغ مثل چیه می گم مثل یه دیوار کج که هرچه بیشتر ارتفاع میگیره دستنیافتنی تر و واقعی تر به نظر میاد اما موقع ریزش حجم آوار بیشتری داره
 • امیر حسین سوری

در این مقاله به ذکر دلایل فلسفی و همچنین علوم غریبه و احتمالا ارتباط پاره ای از داستانهای قرآنی با این موضوع نمی کنیم اما از لحاظ جسمانی شبیه ترین عضو به حالت جسمانی بدن که بیانگر سلامت مادی و حتی معنوی فرد است دندان است و روحانی ترین عضو بدن که ویژگی ارتباطی خاصی هم با عالی ترین نفوس دارد و هم مباحث خاصی پیرامونش وجود دارد چشم راست است.

 • امیر حسین سوری

معبد سلیمان

امیر حسین سوری | | ۰ نظر

کلیدواژه های اصلی و الگوی واقعی در فیلم سایلنت هیل شماره یک و جام جهانی کوییدیچ در کتاب هری پاتر بیان شده است نحوه برخورد دو الگوی کاملا متفاوت دارد یکی با صهیونیزم که فکر می کند با تخریب مسجد اصلی قدس-گنبد خضرا_معبد دوباره ظاهر می شود و به آن می توان دسترسی پیدا کرد .داستان نیل تا فرات تمام شد اما الگوی اصلی که با توجه به اینکه قدس پایتخت جهان توحیدی است و قدمگاه تمام پیامبران الهی بوده است شکل می گیرد و با اعدام شیطان در مسجد ظهور مسجد رخ می دهد در ضمن دسترسی به مسجد حتی همین الان هم غیر ممکن نیست و صندوق عهد به پایبندان به عهد وفادار است .داستان داستان یوسف و یهوداست بحر تا نهر برنده است تمام.

 • امیر حسین سوری

کشتن حیوانات ممنوع

امیر حسین سوری | | ۰ نظر

🌻 🐝🐜🐸🐦🦉🐧 🌻


⚠️ ﻛﺸﺘﻦ ۶ ﺣﻴﻮﺍﻥ ممنوع🌷 ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﺭﻗﻰ می ﮔﻮﻳﺪ : ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﺰﺩ ☀️ ﺍﻣﺎﻡ صادق علیه السلام ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻳﻢ ، ﻧﺎﮔﺎﻩ 👤 ﻣﺮﺩﻯ ﻛﻪ 🐧 ﭘﺮﺳﺘﻮک ﺳﺮ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺍﻯ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ ﮔﺬﺷﺖ . آنگاه ﺍﻣﺎﻡ صادق علیه السلام رفتند و ﺁﻥ 🐧 پرستوک را ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩند :☝️ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻤﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺭﺍ به شما ﺩﺍﺩﻩ ﻳﺎ ﻓﻘﻴﻪ ﺷﻤﺎ ؟


☀️ ﭘﺪﺭﻡ ﺍﺯ ﺟﺪﻡ به من ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ صلی الله علیه و آله ﺍﺯ ﻛﺸﺘﻦ ۶ ﺣﻴﻮﺍﻥ نهی فرموده اند !


🐝 ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻋﺴﻞ ؛ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻜﻪ ﮔﻴﺎﻩ ﭘﺎﻛﻴﺰﻩ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺑﻮ می خورد ﻭ ﻋﺴﻞ ﭘﺎﻛﻴﺰﻩ می ساﺯﺩ ﻭ ﻫﻤﺎنی است ﻛﻪ ﺧﺪﺍوند به او ﻭﺣﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺟﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺲ .


🐜 ﻣﻮﺭﭼﻪ ؛ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻋﻬﺪ ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ علیه السلام به خشکسالی ﻭ ﻗﺤﻂ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻋﺎﻯ ﺑﺎﺭﺍﻥ به صحرا ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺭﻓﺘﻨﺪ ، ﻧﺎﮔﺎﻩ ﺩﻳﺪﻧﺪ یک ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺍﻯ ﺭﻭﻯ ﺩﻭ ﭘﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺩست هایش را ﺑﻪ سمت ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ می گوﻳﺪ : ﺑﺎﺭ ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺁﻓﺮﻳﺪﮔﺎﻥ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭ به فضل ﺗﻮ ﻣﺤﺘﺎﺟﻴﻢ . ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﻭﺯﻯ ﺩﻩ ﻭ به گناه ﺑﻰ ﺧﺮﺩﺍﻥ ﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺁﺩﻡ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﺆﺍﺧﺬﻩ ﻣﻜﻦ . حضرت ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ علیه السلام ﻓﺮﻣﻮﺩ : ﺑﺮﮔﺮﺩﻳﺪ به خانه ﻫﺎیتان ﻛﻪ ﺧﺪﺍ به دﻋﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ به شما ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ .


🐸 ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ؛ ﭼﻮﻥ ﺁﺗﺶ به حضرت اﺑﺮﺍﻫﻴﻢ علیه السلام ﺍﻓﺮﻭﺧﺘﻨﺪ ، 


ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺯﻣﻴﻦ به خدا ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﺏ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺁﺗﺶ ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ اما ﺧﺪﺍ به هیچ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﺍﺩ ﻣﮕﺮ به قوﺭﺑﺎﻏﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺩﻭ ﺳﻮﻡ ﺗﻨﺶ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ یک سوم ﺁﻥ ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ .


🐦 ﻫﺪﻫﺪ ؛ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺷﺪ به کشور ﺑﻠﻘﻴﺲ .


🦉 ﺟﻐﺪ ؛ یک ﻣﺎﻩ ﺭاﻫﻨﻤﺎﻯ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﺩﻡ علیه السلام ﺷﺪ ﺍﺯ ﻛﻮﻩ ﺳﺮﺍﻧﺪﻳﺐ به شهرستان ﺟﺪﻩ .


🐧 ﭘﺮﺳﺘﻮک ؛ ﺍﺯ ﻏﻢ ﺁﻥ ستم هایی ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺘﻤﻜﺎﺭ به ما اهل بیت علیهم السلام ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ می چرخند ﻭ ﺫﻛﺮشان ﺗﻠﺎﻭﺕ ﺳﻮﺭﻩ ﺣﻤﺪ ﺍﺳﺖ . ﻧﻤﻰ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪنشان ﻭَ ﻟﺎ ﺍﻟﻀَّﺎﻟﻴﻦَ ﻣﻰ ﮔﻮیند . 📚 الخصال : ج۱ ، ص۲۹۱


بیداری اسلامی 

@bidaryislami


به موارد فوق کبوتر که برای حضرت نوح شاخه ای از زیتون از جزیره ای نزدیک که تازه سر از آب در آورده بود و همچنین خفاش که همان پرنده ی مخلوق حضرت عیسی می باشد را نیز اضافه کنید مورد مار هم منفی ندارد  و در عهد قدیم یا تورات تحریف شده جنبه منفی برایش ذکر شده اما در روایات و قرآن -با حذف اسراییلیات_حتی موارد مثبت هم دارند اما الان اصل داستان و منابع را یادم نیست اما بیشترشان در قصص قرآن شیخ محمد محندی اشتهاردی ذکر شده است حتی برای عنکبوت نیز شاید در مواردی جلوگیری از تار بافتنش در گوشه و کنار خانه آمده اما ارزش کارش برای نجات جان حضرت رسول الله و یار غار آن حضرت محفوظ است

 • امیر حسین سوری

نقش بازی کردن

امیر حسین سوری | | ۲ نظر

یه قانون هست که می گه توی دنیا دروغ معنی نداره.حتی آدمهایی که با تمام وجودشون می خوان نقش بازی کنن در حقیقت نقش بازی نمی کنند بلکه نقششون اینه که نقش بازی کنن.همینآیا تونستید اصالت رو پیدا کنید؟!

 • امیر حسین سوری

قصه های هزار و یک شب

امیر حسین سوری | | ۳ نظر

این پست هزار و یکمی ای هستش که که می گذارم

راستش نمی دونم تونستم با این لالایی هام کسی رو بخوابونم یا نه ولی این ترانه رو برای این پست خیلی دوست داشتم بزارم

دریافت
توضیحات: آهنگ دارم میام پیشت از آلبوم یه خاطره از فردا از احسان خواجه امیری

 • امیر حسین سوری

می دونید یکی از بزرگترین اشتباه ما آدما چیه.

اینه که نمی تونیم درک کنیم که هرکاری که ما می کنیم شاید درست ترین کاری باشه که ما می کنیم،اما حتما به این معنی نیست که درست ترین کاری باشه که می تونست انجام بشه

 • امیر حسین سوری

درسهایی از عاشورا

امیر حسین سوری | | ۰ نظر

علم تاریخ و علم فلسفه از ضروری ترین مسایل آموزشی علل الخصوص به مدیران هر کشوری است اما از آن مهمتر درس گرفتن از تاریخ است

یعنی اگر شما مسایل کربلا و حوادث آن را بازخوانی کنید اما از آن درس نگیرید که چگونه فقط کمتر از نیم قرن از حضور پیامبر(ص) در میان مردم سر نوه اش را سر نیزه کردند،دوباره که سهل است هزارباره این حادثه تکرار می شود 

اینکه هر روز عاشورا و هر روز کربلاست یعنی نگذاریم این حادثه تکرار شود و باید تک تک حوادث عاشورا را جز به جز ذره به ذره موشکافی کنیم و لحظه به لحظه در جهان آن را رصد کنیم.بیداری توابین بعد از عاشورا هیچ فایده ای نداشت


در ضمن اساسا واقعه عاشورا که محور همه چیز است یک حماسه است نه یک تراژدی و اگر هم بر مصایب بزرگ گریه می کنیم بر ضعف حضرت نیست بر اوج محبت حضرت بر عزم ایشان بر هدایت و اصلاح جامعه است که حتی بر شمر روی سینه خویش پیشنهاد توبه و بازگشت را دادند.این یعنی افتخار

 • امیر حسین سوری

 • امیر حسین سوری
به نام خدا 
قبلا از استادم یک موضوع در باب استجابت دعا گذاشتم اما کمی در مورد آن تردید دارم.نه در رد آن بلکه در اصول آن.بگذارید کمی توضیح بدهم یعنی دعا استجابت دارد و خدا یا همان را می دهد یا در آخرت بهترش را می دهد یا در دنیا خوسته آخرتی را می دهد یا اگر خواهشی دنیایی و بدون اصالت باشد یعنی فقط برای خود دنیا باشد بخشی از آن را می دهد و یا در موارد دیگر دعا شاید همان را ندهد و مثلا رفع عذابی را انجام دهد .البته تلاش شخص برای استجابت دعا و مبنای فکری توکل نیز مهم است وگرنه خدای ناکرده خدا را مسخره کرده ایم
اما نظر شخصی بنده الان کمی متفاوت است چون خود دعا را اگر خدا خواسته باشد که انجام بدهیم چه می شود.یا اساسا دعا ارتباط با خدا و نشان دهنده ی فهم دعا کننده نیز می باشد و بحث یک تجسم قدرت از سوی مخلوق برای خالق است.پس در حقیقت یک دعا در حقیقت حتی قبل از آنکه از سوی بنده که خلیفه خداوند نیز هست اجابت شده و به واقعیت رسیده است اما این مقاومت هایی که از سوی ما و دنیا انجام می شود مانع است .دقت شود خیلی از موارد کاملا انتزاعی هم هست.مثلا اگر شما از سر صبح تا شب نماز بخوانید اما حکم خدا را قبول نداشته باشید از قضا خداوند بیشتر شما را عذاب خواهد کرد حداقل اگر مثل شیطان مرد باشید و بگویید من مخالفم شرف دارد به اینکه بگویید این قوانین مربوط به همان زمان قدیم است و با قوانین فطری علل الخصوص ازدواج در بین خود خانوداه این که یک فرزند را پدید آورده اند مخالفت شود آنهم با قوانین بنیادین و کاملا فطری و با اصالت و بدون تغییر اسلام.حالا از صبح تا شب هم با سر مهر نماز بشکنند هیچ تاثیری نخواهد داشت.
بدون شک خداوند عذاب را بر همگان نازل می کند
من باب اطلاع تمام دوستان
حکم ازدواج در اسلام بدین صورت است که مستحب است و اگر ترس از به گناه افتادن وجود داشته باشد بر شخص واجب است
دقت شود واجب است عین نماز یومیه .ما در اسلام نه خواب به جای ازدواج داریم و نه دوش آبسرد و یا ورزش.

 • امیر حسین سوری

به نام خدا

قبلا اشاره شد که حداقل علی الظاهر در بین ادیان سامی-ابراهیمی-وحدت احکام و فقه زیاد است و هیچ فرقه ای حق مسخره کردن شرایع طرف دیگر را ندارد چون شبیه آن را نیز ممکن است خودش داشته باشد.در مورد نه فقط ادیان توحیدی بلکه تمام ادیان جهانی چون بحث وجود نسل پیامبران و خط واحد تمام پیامبران وجود دارد و این موضوع مصداق دارد که اگر پیامبران در آن واحد در یک نقطه زندگی می کردند حتی سر سوزنی اختلاف نداشتند چون کارشان فقط برای یک خدای احد و واحد بوده است.در اینجا ما موضوع واحد داریم و با توجه به امانت می توان خط سیر تعیین کرد .واژه امانت مهم است.اما حالا از یک جنبه دیگر هم نگاه کنیم اگر در یک فرقه -حداقل ظاهری-حتی با یک نام باشند اما از اصالت برخوردار نباشند حکم چیست.جواب ما اولین حادثه بعد از هجرت است یعنی مسجد ضرار.یعنی مسجدی که در آن هدف خدا نباشد و ذکر خدا در آن نباشد نه تنها به درد نمی خورد بلکه مضر است و شخص پیامبر دستور به تخریب آن می دهد.اصالت متعلق به خود آ است خدا ساختنی نیست و خودش خودش را به ما می شناساند یک قانون دیگر قانون شباهت و منبع است یعنی خاندان بدون انحراف و مطهر یک شاقول در تمام تاریخ از قبل از آدم و تا بعد از قیامت است و هرکس هر چقدر به این خانواده از نظر تبعیت بیشتر باشد بیشتر شیعه خواهد بود.حضرت امام خمینی (ره) با توجه به قانون لباس همین موضوع را ذکر کردند و گفتند ما از لباس دفاع نمی کنیم و حتی من را هم اگر به من اعتراض کنید اعتراض به خدا نیست اما اگر هدف اعتراض به صاحب اصلی لباس و خود اصل روحانیت باشد قضیه فرق می کند و آنگاه مخالفت با دین است.امام خمینی (ره)فرمودند که یک  شخص روحانی فاسد می تواند بوی تعفنش دنیا را بگیرد.

نکته خیلی خیلی مهم:ولی فقیه فقط یک وکیل ساده از طرف امام زمان(عج) نیستند بلکه عصای دست حضرت اند پس در نتیجه  خط قرمز کاملا مشخص است یعنی نظام و حریم ولایت نباید هرگز مورد سر سوزنی خدشه شود و اینها همان حریم ولایت رسول خداست. تمام والسلام

پاورقی:بین نفاق و ریا با تقیه نیز تفاوتهای بنیادین وجود دارد.

 • امیر حسین سوری

#فرنگ_نوشت

جرم بی تفاوتی

طبق قانونی در #فرانسه اگر فردی در خطر باشد، دیگرانی که در صحنه خطر هستند و می توانند به او کمک کنند وظیفه دارند یا خودشان برای نجات او اقدام کنند و یا سریعا به نیروهای امنیتی و امدادی اطلاع دهند. در غیر اینصورت طبق بند ۶ ماده ۲۲۳ قانون کیفری فرانسه فرد بی تفاوت مجرم و تا ‌۵ سال زندان و ۷۵۰۰۰ یورو جریمه خواهد شد.

به عنوان مثال اگر در خیابان مشاهده کنید چند نفر از فردی زورگیری می کنند و به اصطلاح او را خفت کرده اند، اگر افرادی که در آن صحنه باشند و این اتفاق را ببیند بی تفاوت باشند شریک جرم زورگیران شناخته می شوند.

دولتمردان فرانسه این قانون را مظهر همبستگی (یا برادری) بین شهروندان می دانند.

—------—

روایت خاطرات و تجربه های جالب و مفید ساکنان خارج از کشور در کانال تلگرام فرنگ نوشت


پانوشت:در جنگ بین ایران و عراق خودمان خلبانان میراژها عراقی نبودند.من باب یادآوری.

یعنی واقعا مردم کشورهای غربی مثل فرانسه احمق اند یا خودشونو به حماقت زدند؟!؟!یا بین خودشون خوب اند و کل دنیا رو می خوان آتیش بزنند

 • امیر حسین سوری


 • امیر حسین سوری
دریافت
توضیحات: Blood cell counter
دریافت
توضیحات: Cell atlas
دریافت
توضیحات: Labsc
دریافت
توضیحات: آزمایشگاه همراه
دریافت
توضیحات: خون شناسی پزشکی
دریافت
توضیحات: اطلس مصور آنالیز رسوب ادرار
دریافت
توضیحات: تتاک دکتر عربی
دریافت
توضیحات: آزمایشات پزشکی
 • امیر حسین سوری

 • امیر حسین سوری